ورق دو لایه

این ورق‌کارتن شامل دولایه است که کمترین استحکام را دارد. بنابراین در شرایط بسیار ساده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و چندان مقاومتی ندارد. اما نباید تصور کنید که بلااستفاده است. خیر. ما در شرایطی خاص برحسب نیاز و برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مواد اولیه تولید ورق‌های کارتنی بهتر است که از همین سینگل فیس‌ها استفاده کنیم .

×