ورق هفت لایه

این نوع ورق‌های کارتنی جزء تولیداتی هستند که کمتر و برای شرایط و کاربردهای خاص تولید خواهند شد. زیرا که تعداد لایه‌ها بیشتر است و هزینه آن نیز به نسبت سایر انواع ورق‌های کارتنی زیادتر خواهد بود. که معمولا برای بسته بندی لوازم برقی با وزن بالا مورد استفاده قرار می گیرد . ورق‌کارتن متشکل از لایه‌های مختلف است که به دو دسته لایه مسطح و لایه فلوت تقسیم می‌شوند. برای مثال یک ورق‌کارتن سه لایه متشکل از دو لایه مسطح است که یک لایه فلوت را احاطه کرده‌اند . در ورق های کارتنی چند لایه موج دار و کنگره شکل وجود دارد که ما بین لایه های صاف قرار گرفته است . به این کنگره ها فلوت کارتن گفته می شود . تعداد موج ها و کنگره ها در لایه های مختلف متفاوت است .

×